Repetities

Repetities hebben plaats iedere dinsdagavond in de parochiezaal te Beigem om 19h30. Iedereen is welkom om, bij een lekker drankje ( bier,wijn, koffie, …..) en/of versnaperingen, eens gezellig te babbelen met de aanwezige leden en sympathisanten.

Instrumenten worden in de mate van het mogelijke door ons ter beschikking gesteld.

Inlichtingen : Voorzitter of secretariaat

Optredens

Naast enkele vaste activiteiten zoals ons lente-, aperitief- en najaarsconcert, nemen we ook deel aan het provinciaal tornooi van Vlaams Brabant voor harmonies en fanfares. 

We zijn ook meer dan een groep mensen die wat musiceren op een eiland. We willen als groep met anderen samenwerken en ook ons steentje bijdragen tot gemeenschapsvorming. Meewerken aan gemeentelijke projecten en socio-culturele evenementen zijn maar enkele van de muzikale activiteiten buiten onze eigen werking.

p/a Meerstraat 51 – 1852 BEIGEM

info@kmderochusvrienden.be

Ondernemingsnr : 444128950

Aangesloten bij VLAMO : nr. VBR/0125/A

Voorzitter : Wim Buelens –  wimbuelens@kmderochusvrienden.be

Secretaris, woordvoerster:  Isabelle Lamberts –  info@kmderochusvrienden.be

Penningmeester:  Eddy Versteele

Ondervoorzitter, Coördinator Jeugdwerking:  Benny Jacobs

Beleidsmedewerker:  Dirk Van Roy

Bestuur:

Jean Andries

Wendy Buelens

Steven De Prins

Pieter Mensalt

Christoph Nijs

Gilbert Goossens

Veerle Geelen

Marc Demeyer

Chris van Campenhout

Nik Goovaerts

In 1981 nam hij de beslissing om zijn humaniora-studies verder te zetten aan de Kunsthumaniora van Brussel, waar hij ondertussen zijn Eerste Prijs Notenleer behaalde.

In 1984 studeerde hij af aan deze school en ging zich verder verdiepen in de slagwerkwereld aan het Koninklijk Vlaams Conservatorium van Antwerpen. Daar was hij een van de laatste leerlingen van de heer Louis Cauberghs. Na het behalen van de prijzen voor Slagwerk, samenspel en Kamermuziek, begon hij zijn pedagogische studies voor elk van deze vakken. De stap naar het lesgeven was dus gezet. Hij werd later leraar slagwerk en kamermuziek aan de Kunsthumaniora van Brussel. Nog later aan de muziekacademies van Anderlecht, Halle en Schoten.

Toen hij in 1994 de kans kreeg om leraar slagwerk, samenspel en instrumentaal ensemble te worden aan het Stedelijk Conservatorium van Mechelen, nam hij deze kans met beide handen. Hij ontpopte de slagwerkklas tot een bloeiende cursus, met als gevolg het steeds groeiende aantal leerlingen slagwerk. Momenteel zijn er reeds 3 leraren slagwerk om de vraag aan leerlingen te kunnen bijhouden.

Jobs in het verleden

Buiten de job als leerkracht was en is Nik Goovaerts nog actief op andere vlakken. Een greep uit de lange lijst :

  • slagwerker bij de Muziekkapel van de Grenadiers ( Brasschaat)
  • vaste slagwerker bij het toenmalige Nieuw Belgisch Kamerorkest ( nu Beethovenacademie)
  • producties in verschillende orkesten ( Muntschouwburg, Vlaamse Opera, VRT,…)
  • drummer bij het orkest Kissing Image en XL Band ( Margriet Hermans)
  • drummer bij het Panima Trio
  • veelgevraagd jurylid bij Vlamo en medewerker aan verschillende play-ins
  • nam het slagwerk voor zijn rekening in de film Daens en Marieke, alsook de cd-opnames

Hobby’s

  • vissen
  • koken
  • zelf zijn groenten ( vooral asperges) kweken, om ze daarna lekker klaar te maken

Toen in 1921 een aantal vrienden te Beigem een muziekvereniging stichtten, hebben zij waarschijnlijk nooit gedacht dat hun fanfare “DE ROCHUSVRIENDEN” zou uitgroeien tot de huidige bloeiende Koninklijke Muziekvereniging.

Het hoeft geen betoog dat er in deze tijdspanne heel wat is gebeurd  en dat de maatschappij heel wat aanpassingen heeft ondergaan.

De verdraagzaamheid  en de medemenselijkheid worden tegenwoordig zo bedreigd en aangetast door het egoïsme en het egocentrisme dat dit het verenigingsleven nadelig kan beïnvloeden.

Het is daarom zeer belangrijk dat onze muziekvereniging niet alleen een muzikale groepering is die onze jeugd een cultureel ontspannende en gezonde bezigheid op gebied van muziek bezorgt, doch ook dat het een vereniging is waar mensen elkaar in optimale omstandigheden kunnen treffen en waar vriendschap en kameraadschap zeer hoog in het vaandel  gedragen worden..

Al van in het begin werd door de stichters in de statuten de aandacht gevestigd op het belang van de vriendschap, doch het is ongetwijfeld een zeer grote verdienste van onze voorzitters, dat naast de muzikale waarden eveneens vriendschap en kameraadschap als basiswaarden van onze muziekvereniging werden en worden naar voren geschoven.

Terecht mogen wij fier stellen dat dit steeds het geval is geweest  en blijft bij de Koninklijke Muziekvereniging “ DE   ROCHUSVRIENDEN”.

Het is,enerzijds, niet altijd eenvoudig om voortdurend mensen te motiveren zich belangeloos in te zetten voor een vereniging terwijl het, anderzijds, zeker geen gemakkelijke taak is om steeds het gepaste evenwicht te vinden tussen de oudere generatie en de aankomende jeugd.

Voor de vereniging blijven het jaarlijkse restaurant, het voorjaar- en najaarsconcert, het lenteconcert te Grimbergen, het kermisconcert te Beigem en onze Italiaanse avond  in  de gemeente  de grote evenementen waar onze muziekvereniging zich van haar beste zijde laat zien, dit steeds in aanwezigheid van een grote massa aanwezige leden en sympathisanten.

De uitdaging voor de toekomst blijft ongetwijfeld het zoeken en vinden van het evenwicht tussen de jeugd en de oudere generatie. Alleen op deze wijze kan een permanente doorstroming van de jeugd naar de muziekvereniging en een harmonieuze samenwerking verzekerd worden.

De wil, de inzet en het talent zijn voorhanden. Daarom kan de ganse bloeiende muziekvereniging de toekomst met een gerust gemoed tegemoet zien.

Hij is de tweede Heilige in onze gemeente na Onze Lieve Vrouw patrones van onze Parochie .

SINT ROCHUS

16 augustus    H. Rochus, pelgrim.

Rochus werd rond het jaar 1298 in de Franse stad Montpellier geboren. Hij was de zoon van vrome ouders die reeds vroeg stierven. Rochus gaf al zijn bezittingen weg aan de armen van de stad. Hij wilde voortaan zonder middelen door de wereld pelgrimeren. Als eerste doel stelde hij zich Rome voor. Op weg naar de eeuwige stad openbaarde zich dat Rochus wonderlijke genezingen kon verrichten. Veel zieken die aan de pest leden werden door hem door het kruisteken genezen. Ook in Rome werden op deze wijze velen van hun ziekte genezen. Op zijn terugreis naar zijn geboortestad werd Rochus zelf ernstig ziek. Hij leed aan de pest.

De legende vertelt dat Rochus zich in het bos in een hut in de buurt van de stad Piacenza vestigde om niemand te besmetten en daar in alle rust te sterven. Door een engel, die hem verscheen, kreeg hij weer moed. Dagelijks werd hem door een hond vers eten gebracht. Gesterkt door gebed en voeding kon hij zijn terugreis weer opnemen. Hij had het plan genomen om te pelgrimeren naar Santiago. In zijn geboortestad Montpellier werd hij echter door niemand herkend. Hij werd zelfs vijandig bejegend en in een kerker geworpen omdat men dacht dat het een spion was (het was oorlogstijd). Gelaten liet alles over zich komen en droeg zijn lijden aan de Gekruisigde op. Hij bleef zwijgen over zijn werkelijke herkomst. Na meer dan vijf jaar gevangenis stierf Rochus op 32 jarige leeftijd.    Pas toen hij gestorven was herkende men hem aan zijn moedervlek boven zijn been.

Patroon van: gevangenen, zieken, ziekenhuizen, artsen, apothekers, chirurgen, boeren, kunsthandelaren, tuinlui, meubelmakers, stratenmakers.

Patroon tegen: pest, besmettelijke ziekten, cholera, hondsdolheid, beenkwalen, knieaandoeningen, ongelukken.

Ere-voorzitters

Graaf Etienne Cornet d’Elzius de Peissant1921 – 1932
René Jochmans1932 –  ?
Serge Guyot de Mishaegen( 1962 – 1965)??
Jan De Blay1982 – 1989
Jacques Becker06/08/2012 – 09/02/2013

Voorzitters

Frans Jochmans1921 – 1925
René Jochmans1925 – 1932
Viktor De Groef1932 – 1935
Jan De Blay1935 – 1982
Louis De Blay1982 – 2005
Jacques Becker

Waarnemend voorzitter van 30/10/2005

Voorzitter van 07/10/2006 – 06/08/2012

Wim Buelens 06/08/2012 –

En we zijn De Rochusvrienden

En we zijn De Rochusvrienden

En we maken veel plezier

En we geven gene moed verloren

Zolang we zijn op zwier .

2 X

Rochus vieren o dat is plezant

Dansen zwieren o wat schone kans

Ziet hoe lustig elk zijn potje drinkt

Tot dat het uur van de welrust weerklinkt

Dus vooruit naar onze zaal

Waar ’t muziek zo lustig speelt

Onder ons Rochusvrienden amuseren wij ons goed ,

Sluit Menu